Audio

Zvuk  je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 20 Hz až 20 kHz (záleží na individuálnych danostiach človeka), mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma. V širšom zmysle je možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk. Zvuk je teda časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; v širšom ponímaní, ktorú je schopný vnímať živočích. Zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz (ktorý počuje napr. slon) nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. delfín alebo netopiere vnímajú zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk. Už podľa Aristotela je zvuk druh pohybu vzduchu; zvuk je podľa neho dvojaký, a síce skutočný zvuk a možný zvuk. Zvukové spektrum delíme na niekoľko frekvenčných pásiem. Hranice nie sú pevne dané.
  • nízke tóny (basové) – zvuky hromu a výstrelov, údery na bubon, zvuky basy, frekvencie cca 20 Hz – 170 Hz
  • stredné tóny – reč, ruchy ulice, dávajú zvuku energiu (ľudské ucho je citlivé práve na túto spektrálnu oblasť), frekvencie cca 300 Hz – 5,5 kHz
  • ľudský hlas – narába zo základným tónom okolo 400 Hz. Tento sa môže meniť polohou jazyka, zubov, pier v rozsahu asi od 175 Hz do 3700 Hz. Na túto časť zvukového spektra je ľudské ucho najcitlivejšie.
  • vysoké tóny – píšťala, frekvencie cca 6 kHz až 20 kHz

Príklady frekvencií bežných zvukov:

10 Hz – dunenie v zemi, zemetrasenie

20 Hz – najnižšia počuteľná frekvencia

27 Hz – najnižší tón na klavíri

50 Hz – nízky hlas speváka

80 Hz – nízky hlas muža

263 Hz – stredná nota na klavíri

400 Hz – spektrum ženskej reči

1000 Hz – základný tón

4186 Hz – najvyššia nota na klavíri

10000 Hz – sykavky

20000 Hz – najvyššia počuteľná frekvencia

wikipédia


Zapojenie Koncoviek

Zapojenie (Jack 2,5/3,5) 4pólový sa začal používať pre mobilné telefóny a tento konektor zostal až dodnes využívaný v zariadeniach a dokonca, sa to začal aplikovať už aj do niektorých modelov notebookov. Samozrejme je kompatibilný s 2pólovým a 3pólovým konektorom jack  

Jack STEREO - Jack MONO

Zapojenie:
  • XLR – RCA
  • XLR - jack (STEREO/MONO)
  1. - ZEM - GND
  2. - L kanál
  3. - R kanál
  4. - MIC