RAM

Čo je RAM?

Kedysi a dnes.

Pamäť s priamym prístupom alebo RAM (z angl. Random Access Memory) je pamäť s voľným (náhodným, ľubovoľným) prístupom . Čas zápisu do pamäte je rovnaký bez ohľadu na umiestnenie údaja v pamäti. Jej opakom je pamäť so sekvenčným prístupom. Prvé polovodičové RAM prišli na trh na začiatku sedemdesiatych rokov.   Údaje, ktoré treba uchovať aj po vypnutí počítača sa ukladajú do externej pamäte počítača typu RAM - to je napr. disková mechanika, CD-ROM, disketa a. i., ktoré sú podstatne pomalšie ako polovodičová RAM, ale nezávislé od napájania, lacnejšie a môžu mať podstatne vyššie kapacity.    

Delenie pamäte RAM podľa typu zápisu:

RWM (Read-Write Memory), (!) v praxi sa zaužívala skratka RAM
 • energeticky závislá („volatile“) RWM (RAM) [stráca obsah po odpojení elektrickej energie]:
 • SD RAM
  • SRAM (Static Random Access Memory)
  • DRAM (Dynamic Random Access Memory)
   • DDR 1
   • DDR 2
   • DDR 3
   • DDR 4
 • energeticky nezávislá = NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory):
  • FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory)
  • MRAM (Magnetic Random Access Memory)
  • PCRAM (Phase Change Random Access Memory)
  • ...
 • ROM (Read-Only Memory) [všetky sú NVRAM ]:
  • interná (polovodičová):
   • klasická ROM
   • PROM (Programmable Read-Only Memory)
   • EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)
   • EAROM (Electrically Alterable Read-Only Memory )
   • EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
    • Flash pamäť
  • externá:
   • CD-ROM
   • CD-R
   • CD-RW
   • DVD-ROM
   • Blu-Ray
 • pevný disk, disketa ...

  Delenie podľa technológie:

  • bipolárne pamäte - dnes sa kvôli nízkej hustote integrácie a vysokej energetickej náročnosti už vôbec nepoužívajú, pričom kedysi ich pomerne vysokú rýchlosť (desiatky ns) dnešné CMOS pamäte prekračujú
  • unipolárne pamäte - založené na MOSFET tranzistoroch - dnešné pamäte sú výhradne konštruované len touto technológiou