Vymedzenie pojmov:

Operačné systémy
  • Linux
  • Unix
  • Windows
  • MAC