Vymedzenie pojmov:

Operačné systémy
 • Operačný systém
  • Linux
  • Unix
  • Windows
 • wifi router
  • IP adress
  • MAC
  • WAN
  • LAN