Základné pojmy:

 

Čo je to napätie?

Čo je to prúd?

Ohmov Zákon

VVN

VN

NN