400V

Zapojenie 400 V

Začal by som zo starými zásuvkami.

Prvá z nich je štvorkolíková, ďalšia je päťkolíková.

image       image

Obrázok č.1 - 5632-2009                  Obrázok č.2 - 5632-4009

Zo starých je tu ešte zásuvka a vidlica 60A.

Na danom obrázku vidlica nie je nakreslená presne pretože bežne by kolíky pri pohľadu zhora neboli vidieť. Boli by skryté plastovou časťou vidlice.

image

 

Obrázok č. 3 - 60A

Ďalšia štvorkolíková zásuvka je bežne použivaná. 1643, 3243, 6343. Kde prvé dve čisla udávajú prúd, pre ktorý je určená, teda 16, 32 a 63 A

image

Obrázok č. 4 - 1643, 3243, 6343

Päťkolíková zástrčka 1653 a 3253. Kde prvé dve čisla udávajú maximálny prúd. teda  16 a 32A

image

Obrázok č. 5 - 1653, 3253

Žltá/zelená (žltozelená) ochranný vodič - zem .

modrý - nulák

Fáza (sivá) čierna a hnedá

v tých starších normách sa stretneme aj s dvomi čiernymi káblami)

L1 - Hnedá

L2 - Čierna

L3 - Sivá

N - Neutrálny vodič

PE - Ochranný vodič